Deze website biedt politiemedewerkers informatie over Oncopol

Wat is Oncopol?
Oncopol is een pilot, georganiseerd door de drie politievakbonden ACP, NPB en VMHP. Oncopol is een speciaal revalidatieprogramma dat wordt aangeboden aan medewerkers van de Politie bij wie de diagnose kanker is gesteld. Oncopol wordt je in een vroeg stadium na de diagnose aangeboden. Door snel te starten met een revalidatieprogramma begin je fitter aan het behandeltraject (operatie, chemotherapie, bestraling) dat je moet ondergaan vanwege jouw ziekte. Je kunt daardoor de behandelingen beter doorstaan en op de langere termijn heb je betere gezondheidsperspectieven.    

Hoe werkt Oncopol? 
Zodra bij een politiemedewerker de diagnose kanker wordt gesteld, ontwikkelt Oncopol een op maat gemaakt sportmedisch en beroepsgericht revalidatieprogramma. Kankerpatiënten krijgen arbeidsrelevante begeleiding en advies. Bovendien worden er afspraken gemaakt over psychosociale begeleiding.

Alles onder het motto 'Stay Fit, Stay at Work'

Voor wie?

Politiemensen kunnen sinds 1 oktober 2013 - als eerste beroepsgroep in Nederland - gebruikmaken van vroegtijdige revalidatie. Dit geldt vooralsnog alleen voor de eenheden Amsterdam, Rotterdam, Midden Nederland en Den Haag. Uiteraard is het op termijn de bedoeling vroegtijdige revalidatie voor alle eenheden te kunnen aanbieden.

Politie-specifiek

Oncopol helpt politiemedewerkers met kanker vanaf de eerste dag van hun ziekteproces. Op een actieve manier, zodat ze het herstelproces zelfstandig ter hand kunnen nemen. Het werk, de rode draad in hun leven, blijft daardoor behouden. Ze beschikken zo over meer veerkracht, wat na afloop van de behandeling een snellere terugkeer bevordert. Als dat nodig is, worden ook politie-specifieke operationele begeleiding en training ingezet.